ค้นหา

หมวดหมู่เบอร์
เครือข่ายเบอร์
เลขขึ้นต้น
ราคาเบอร์
ผลรวม
กลุ่มอาชีพ
กล่องทำนายเบอร์

บทความ
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 48,351
ผู้เข้าชมวันนี้ 324
ผู้เข้าชมเมื่อวาน 761
Visitor Online 8
Pages Views
ผลรวม 45 พลังการสู้อีกครั้ง
" มีความฉลาดรอบรู้ ชอบศึกษาค้นคว่าอยู่เสมอ เป็นคนมีสมาธิดี มีความเป็นผู้ใหญ่คำพูดมีหลักการและเหตุผล น่าเชื่อถือ ผู้ใหญ่เมตตา มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดีเยี่ยม ได้รับการยอมรับในงานวิชาการ มีญาณ ลางสังหรณ์ที่แม่นยำ เป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วมักเกิดขึ้นจริง "
095 191 6545   (45)
ราคา 5,900 บาท   
064 179 6156   (45)
ราคา 999 บาท   
082 923 2955   (45)
ราคา 1,499 บาท   
083 235 9492   (45)
ราคา 1,499 บาท   
064 659 1662   (45)
ราคา 999 บาท   
095 629 3524   (45)
ราคา 499 บาท   
064 269 4149   (45)
ราคา 999 บาท   
097 149 5163   (45)
ราคา 999 บาท   
095 636 2293   (45)
ราคา 1,499 บาท   
082 517 9535   (45)
ราคา 499 บาท   
090 229 6287   (45)
ราคา 499 บาท   
080 226 9945   (45)
ราคา 999 บาท   
063 795 1563   (45)
ราคา 1,900 บาท   
082 516 3929   (45)
ราคา 999 บาท   
082 532 5965   (45)
ราคา 999 บาท   
064 619 2593   (45)
ราคา 399 บาท   
095 441 6295   (45)
ราคา 2,900 บาท   
082 982 3256   (45)
ราคา 599 บาท   
082 639 6452   (45)
ราคา 999 บาท   
063 917 9253   (45)
ราคา 399 บาท   
063 825 3693   (45)
ราคา 299 บาท   
064 882 6245   (45)
ราคา 999 บาท   
082 947 9141   (45)
ราคา 499 บาท   
063 792 6624   (45)
ราคา 599 บาท   
096 642 5193   (45)
ราคา 499 บาท   
095 232 5649   (45)
ราคา 399 บาท   
084 251 7459   (45)
ราคา 499 บาท   
095 639 5251   (45)
ราคา 3,900 บาท   
063 791 5356   (45)
ราคา 999 บาท   
095 328 7146   (45)
ราคา 499 บาท   
064 191 4947   (45)
ราคา 499 บาท   
064 793 6352   (45)
ราคา 499 บาท   
082 646 2647   (45)
ราคา 499 บาท   
064 749 4416   (45)
ราคา 399 บาท   
097 165 2474   (45)
ราคา 499 บาท   
091 749 1626   (45)
ราคา 499 บาท   
063 971 7462   (45)
ราคา 499 บาท   
095 825 3265   (45)
ราคา 1,900 บาท   
082 691 9163   (45)
ราคา 999 บาท   
083 616 9426   (45)
ราคา 1,499 บาท   
064 191 9528   (45)
ราคา 499 บาท   
063 997 1442   (45)
ราคา 499 บาท   
080 945 4654   (45)
ราคา 7,900 บาท   
082 925 1954   (45)
ราคา 1,499 บาท   
064 525 9266   (45)
ราคา 999 บาท   
064 593 5535   (45)
ราคา 1,900 บาท   
082 979 2422   (45)
ราคา 999 บาท   
082 552 9554   (45)
ราคา 999 บาท   
ยืนยันด้วยบัตรประชาชน
(ข้อมูลตรงกับเจ้าของเว็บ)
ยืนยันด้วยสมุดบัญชีธนาคาร
(ข้อมูลตรงกับบัตรประชาชน)