ค้นหา

หมวดหมู่เบอร์
เครือข่ายเบอร์
เลขขึ้นต้น
ราคาเบอร์
ผลรวม
กลุ่มอาชีพ
กล่องทำนายเบอร์

บทความ
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด 48,120
ผู้เข้าชมวันนี้ 93
ผู้เข้าชมเมื่อวาน 761
Visitor Online 8
Pages Views
ผลรวม 40 พลังอำนาจมหัศจรรย์
" มีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ ชอบทำให้ผู่อื่นทึ่ง ช่างสังเกตุ ค้นหาข้อมูลเก่ง มักได้รับรู้ความลับของผู้อื่น แต่จะปิดบังความลับของตัวเอง ฉลาดแกมโกง เอาตัวรอดเก่ง มักได้ทำงานเกี่ยวกับข่าวสาร หรือการทำงานทางลับต่างๆ เป็นคนใฝ่รู้ชอบค้นคว้าหาความรู้ ชอบสนุกสนาน สุขสบาย ชอบเดินทางไกลท่องเที่ยว ชอบสิ่งใหม่ๆ และแปลกๆ ไม่อยู่นิ่ง และมักมีความสำเร็จแบบมหัศจรรย์ ได้มาอย่างปฏิหารย์ "
085 526 3551   (40)
ราคา 999 บาท   
064 594 5241   (40)
ราคา 999 บาท   
083 262 6256   (40)
ราคา 999 บาท   
083 235 5635   (40)
ราคา 3,900 บาท   
083 235 6454   (40)
ราคา 3,900 บาท   
064 291 7416   (40)
ราคา 399 บาท   
082 554 9232   (40)
ราคา 499 บาท   
080 295 4642   (40)
ราคา 1,499 บาท   
080 292 3619   (40)
ราคา 499 บาท   
097 153 5415   (40)
ราคา 3,900 บาท   
064 617 4561   (40)
ราคา 999 บาท   
095 225 5363   (40)
ราคา 499 บาท   
064 525 4653   (40)
ราคา 999 บาท   
082 951 5235   (40)
ราคา 499 บาท   
082 636 2526   (40)
ราคา 499 บาท   
064 645 0915   (40)
ราคา 499 บาท   
082 536 5065   (40)
ราคา 299 บาท   
097 142 2465   (40)
ราคา 9,900 บาท   
082 545 5605   (40)
ราคา 299 บาท   
082 915 4254   (40)
ราคา 999 บาท   
064 416 1459   (40)
ราคา 1,900 บาท   
064 462 5652   (40)
ราคา 999 บาท   
064 652 6614   (40)
ราคา 499 บาท   
064 461 7453   (40)
ราคา 499 บาท   
064 545 1744   (40)
ราคา 599 บาท   
084 295 1524   (40)
ราคา 999 บาท   
083 445 1465   (40)
ราคา 9,900 บาท   
064 147 1665   (40)
ราคา 999 บาท   
082 619 6422   (40)
ราคา 999 บาท   
064 742 2663   (40)
ราคา 499 บาท   
095 942 2522   (40)
ราคา 399 บาท   
095 140 6456   (40)
ราคา 999 บาท   
082 952 4541   (40)
ราคา 999 บาท   
091 741 4716   (40)
ราคา 499 บาท   
064 224 5971   (40)
ราคา 499 บาท   
095 352 4453   (40)
ราคา 499 บาท   
064 174 9351   (40)
ราคา 999 บาท   
085 545 3622   (40)
ราคา 999 บาท   
083 536 4551   (40)
ราคา 5,900 บาท   
085 525 2922   (40)
ราคา 599 บาท   
082 925 4514   (40)
ราคา 999 บาท   
082 925 5261   (40)
ราคา 399 บาท   
097 151 9224   (40)
ราคา 999 บาท   
080 919 1651   (40)
ราคา 1,900 บาท   
083 942 6224   (40)
ราคา 999 บาท   
082 932 9232   (40)
ราคา 599 บาท   
064 179 5251   (40)
ราคา 399 บาท   
064 228 6426   (40)
ราคา 199 บาท   
ยืนยันด้วยบัตรประชาชน
(ข้อมูลตรงกับเจ้าของเว็บ)
ยืนยันด้วยสมุดบัญชีธนาคาร
(ข้อมูลตรงกับบัตรประชาชน)