ค้นหา

หมวดหมู่เบอร์
เครือข่ายเบอร์
เลขขึ้นต้น
ราคาเบอร์
ผลรวม
กลุ่มอาชีพ
กล่องทำนายเบอร์

บทความ
รายการแนะนำ
ผลรวม 32 พลังความเจ้าชู้มีเสน่ห์
" เป็นคนรักอิสระ มักมีปัญหาด้านความรักเพราะเสน่ห์แรงเกินไป มีรักซ้อนทั้งตนเองและคู่ครอง ผิดทำนองครองธรรมกันได้ง่าย ห้ามใจตัวเองเรื่องกามไม่ได้ มักมีข่าวเสียหายเพราะเพศตรงข้าม เพศตรงข้ามที่เข้ามาไม่หวังตัวก็เงิน มักเสียเงินเจ็บตัวในเรื่องความสวยความงาม มีภัยกับน้ำทุกรูปแบบ "
063 445 2242   (32)
ราคา 499 บาท   
080 232 3662   (32)
ราคา 999 บาท   
064 624 2422   (32)
ราคา 999 บาท   
082 054 0445   (32)
ราคา 199 บาท   
064 006 6064   (32)
ราคา 99 บาท   
063 716 1422   (32)
ราคา 199 บาท   
064 542 3242   (32)
ราคา 1,900 บาท   
064 515 4142   (32)
ราคา 6,900 บาท   
064 161 4154   (32)
ราคา 1,900 บาท   
080 261 4452   (32)
ราคา 399 บาท   
082 506 5051   (32)
ราคา 199 บาท   
082 516 4060   (32)
ราคา 99 บาท   
064 450 5242   (32)
ราคา 99 บาท   
064 225 0454   (32)
ราคา 99 บาท   
091 005 5606   (32)
ราคา 99 บาท   
080 226 1652   (32)
ราคา 299 บาท   
064 154 2262   (32)
ราคา 999 บาท   
063 714 1442   (32)
ราคา 499 บาท   
063 914 1422   (32)
ราคา 999 บาท   
064 235 5223   (32)
ราคา 399 บาท   
064 232 4551   (32)
ราคา 3,900 บาท   
080 362 5224   (32)
ราคา 299 บาท   
084 223 3235   (32)
ราคา 299 บาท   
080 915 2232   (32)
ราคา 299 บาท   
064 524 1424   (32)
ราคา 699 บาท   
082 560 5150   (32)
ราคา 199 บาท   
080 254 2641   (32)
ราคา 199 บาท   
083 456 2400   (32)
ราคา 99 บาท   
064 152 4541   (32)
ราคา 499 บาท   
080 391 4151   (32)
ราคา 999 บาท   
080 362 3541   (32)
ราคา 1,900 บาท   
080 351 6261   (32)
ราคา 499 บาท   
064 051 5641   (32)
ราคา 199 บาท   
064 154 2532   (32)
ราคา 299 บาท   
064 045 1525   (32)
ราคา 99 บาท   
082 060 5146   (32)
ราคา 199 บาท   
064 325 3252   (32)
ราคา 399 บาท   
084 242 3540   (32)
ราคา 199 บาท   
064 142 2454   (32)
ราคา 4,900 บาท   
066 142 5152   (32)
ราคา 499 บาท   
066 142 5242   (32)
ราคา 499 บาท   
081 235 1471   (32)
ราคา 999 บาท   
082 540 5404   (32)
ราคา 99 บาท   
ยืนยันด้วยบัตรประชาชน
(ข้อมูลตรงกับเจ้าของเว็บ)
ยืนยันด้วยสมุดบัญชีธนาคาร
(ข้อมูลตรงกับบัตรประชาชน)